«رساله نقرس» رازی برای نخستین‌بار به فارسی ترجمه شد
50 بازدید
موضوع: سایر
محل مصاحبه : خبرگزاری کتاب
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت خبرگزاری کتاب
تاریخ نشر : Jun 8 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0