راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در سوریه» منتشر شد
52 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : خبرگزاری کتاب
محل مصاحبه : خانه کتاب
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت خبرگزاری کتاب
تعداد شرکت کننده : 0