سه کتاب کنفوسیوس لون‌یو (منتخبات)، آیین میانه‌روی، آموزش بزرگ
45 بازدید
ناشر: انتشارات نیلوبرگ
نقش: مترجم
شابک: X-1-96054-964
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده: کتاب حاضر ترجمه‌ی سه کتاب آیین کنفوسیوس است که منتخبات "لون یو" آیین میانه‌روی "چونگ یونگ" و آموزش بزرگ "تاهیسو" را شامل می‌شود: افزون بر این در آغاز کتاب زندگی‌نامه‌ی کنفوسیوس شرح داده شده و در پایان نیز متن سخنان او و تفسیر سخنانش توسط تسینگ تزوی به چاپ رسیده است.