اختلاف ودرگیری بین بنی امیه وبنی هاشم
47 بازدید
ناشر: انتشارات نیلوبرگ
نقش: مترجم
شابک: 9-3-93542-964
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده : کتاب حاضر ترجمه کتاب النزاع و التخاصم فیمابین بنی امیه و بنی هاشم اثر احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد بن ابراهیم بن تمیم بن عبدالصمد... مقریزی (766ـ845 ه ق) نویسنده مصری است که در آن علل و ریشه ها و چگونگی اختلاف میان دو خاندان بنی امیه و بنی هاشم بررسی شده است. مولف همچنین از اختلاف بین عباسی ها و علوی ها نیز سخن به میان آورده است. مطالب کتاب در یازده فصل با این عناوین تدوین شده است: 1ـ در باب ابوسفیان و مروان بن الحکم، 2ـ ریشه های دشمنی، 3ـ در باب خویشاوندان پیامبر (ص)، 4ـ در باب سزاواری بنی امیه برای خلافت، 5ـ در باب کارگزاران اموی پیامبر، 6ـ در باب احادیث وارده در خصوص بنی امیه، 7ـ در باب خلفای راشدین و بنی امیه، 8ـ در باب اختصاص بنی هاشم، 9ـ در باب خروج خلافت از دست بنی هاشم، 10ـ در باب بنی عباس، 11ـ در باب شباهت خلافت اسلامی با تاریخچه ملت یهود. کتاب از دو مطلب در پیوست برخوردار است که عبارت اند از: 1ـ کتاب فصل الحاکم فی النزاع و التخاصم، 2ـ پیامبر (ص) و بنی هاشم.