کتاب مقدس بابل
44 بازدید
ناشر: انتشارات نیلوبرگ
نقش: مترجم
شابک: 8-2-96054-964
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده : در این کتاب به اساطیر، اشعار وداستان های کهن برجای مانده از تمدن بابل در سرزمین بین النهرین پرداخته شده است. در قسمت اول کتاب سخن از آفرینش و داستان های مربوط به خدایان مختلف بابلی پرداخته شده است. این کتاب سپس به متون بشری برجای مانده از تمدن بابل پرداخته ودر آخر به ذکر پادشاهان متعدد بابلی می پردازد.