نگرشی بر تاریخ وادبیات بوسنی هرزگوین
49 بازدید
ناشر: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده: این کتاب در باره تاریخ وادبیات کشور مسلمان بوسنی وهرزگوین نوشته شده است وتاریخ نگارش آن به دوران قتل وعام مسلمانان در این کشور باز می گردد در قسمت اول تاریخ مختصر بوسنی وهرزگوین از ماقبل تاریخ تا کنون ذکر شده است ودر فصا های بعدی به زبان صربوکروات وادبیات بوسنی وهرگوین پرداخته شده است.